Logo Papirus


Przedsińôbiorstwo Handlowe Papirus sp z o.o.

ul. Grunwaldzka 32
85-236 Bydgoszcz
tel. 52 325 80 30
fax. 52 325 80 34

NIP 967-11-24-857
Regon 092967064